Tevékenység

- A magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági, idegenforgalmi, sport, kulturális, vallási valamint személyes kapcsolatok megteremtése és ápolása.

- Kapcsolatfelvétel a Dombóvárról elszármazott zsidókkal, bevonva őket a szervezet tevékenységébe.

- Segítségnyújtás és részvétel a helyi zsidótemető gondozásában, kapcsolattartás hasonló célú és feladatú hazai és külföldi egyesületekkel és egyéb civilszervezetekkel, alapítványokkal.

- Személyes gondoskodás az egyesület tagjairól és rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel.

- Közös programok szervezése az izraeli testvér egyesületekkel, az egymásért való cselekvény gondolatának erősítésével, a szeretet, a baráti légkör kialakulása és fejlesztése céljából.

- Kapcsolattartás az Országos Magyar-Izraeli Baráti Társasággal és a MAZSIHISZ-szel.

- Baráti kapcsolattartás Dombóvár város polgáraival és vezetőivel, elsősorban a dombóvári zsidóság múltjának ápolása céljából.

- Együttműködés Tolna Megye önkormányzataival és annak vezetőivel és más megyében működő társadalmi kulturális és civil szervezetekkel.

- Közös fellépés a kirekesztés, intolerancia a gyűlöletkeltés és a rasszizmus minden formája ellen.

- Oktatási programok szervezése, kiállítások, bemutatók szervezése, zsidó ünnepek megtartása, rendezvények tartása, szervezése.

Az Egyesület célja megvalósítása érdekében biztosítja tagjai számára a rendes egyesületi élethez szükséges feltételeket.

Az Egyesület a feladatainak ellátáshoz igényli az állami, önkormányzati és civil szervezetek erkörcsi és anyagi támogatását, segítségét. Együttműködik minden állam, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amely segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület célja megvalósításhoz szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységeket folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

Az egyesület az e fejezetben írtak szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. éviCLVI törvény 26.§ c/pontjain írtak szerint társadalom és egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alapvetően a célszerinti feladatok keretében végez közhasznú tevékenységet - és ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznúsági szolgáltatásokból.

A közhasznú szervezet működése során korlátozás nélkül biztosítja minden dombóvári, városkörnyéki állampolgár, nonprofit szervezet részére azokat a segítségnyújtásokat, amelyeket az egyesület részéről megvalósulhat. A szolgáltatások igénybevételének módja: személyesen, írásban történik.

Az egyesület alapítói kijelentik, hogy a közhasznú egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.


Ajánlott oldalak