Vetélkedő bemutatása

Játékszabály

A Dombóvári Magyar-Izrael Baráti Társaság Egyesület, az Izrael Állam Nagykövetsége, a Magyar-Izrael Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége, valamint az Oktatási Hivatal támogatásával „Egyre közelebb” címmel többfordulós Izrael ismereti versenyt hirdet középiskolás diákok 3 fős csapatai részére.

A versenyre minden Magyarország által elismert középfokú intézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos diákjaiból összeállított 3 fős csapat jelentkezhet egy felkészítő tanár támogatásával. Egy intézmény csak egy csapatot indíthat, amennyiben több regisztrál, úgy csak a korábban beérkezett jelentkezést vesszük figyelembe. Egy intézmény legfeljebb három csapatot indíthat, amennyiben több regisztráció érkezik, úgy időrendben korábban beérkezett három jelentkezést vesszük figyelembe. A csapatok összeállításánál ügyelni kell arra, hogy egy diák csak egy csapatnak lehet tagja. Összevont oktatási intézmény esetén a tagintézmény, illetve intézményegység külön csapatot delegálhat, amennyiben azok középfokú oktatást folytatnak és külön telephelyen vannak.

Célunk, reális képet adni a magyar fiatalok számára Izrael történelmének, kultúrájának, hétköznapjainak bemutatásával, hogy ez a közel-keleti állam valóban „egyre közelebb” kerüljön.

Díjazás: a verseny legeredményesebb csapata felkészítő tanárával együtt öt napos tanulmányút keretében személyesen ismerkedhet meg Izraellel, valamint iskolájuk 100 000 Ft díjazásban részesül. Az országos döntő második és harmadik, valamint a megyei/körzeti döntők dobogós helyezettjei is jutalomban részesülnek.

I. Regisztráció

Az Egyre közelebb című vetélkedőn való részvétel a www.egyrekozelebb.hu oldalon a Regisztráció menü alatt elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges. A regisztráció során a Pályázó csapat (továbbiakban Pályázó) egyértelműen kinyilvánítja a vetélkedőn történő részvételi szándékát, valamint, hogy a vetélkedő szabályzatát a regisztrációval egyidejűleg magára nézve kötelezőnek tekinti. A regisztráció során a pályázó büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:

A Résztvevő által megadott adatokat a Szervezők kizárólag az Adat- és jogvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezelik és használják fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adják tovább.

A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban történő változást a www.egyrekozelebb.hu oldalon regisztrált profilján haladéktalanul módosítja.

II. Játék menete

A vetélkedő három egymást követő fordulóból áll. Az internetes elődöntőn elért eredmények alapján juthatnak a csapatok a megyei/területi középdöntőbe. Az elődöntő eredményei a www.egyrekozelebb.hu oldalon az Eredmények menüpont alatt lesznek megtekinthetők a forduló zárását követően. A középdöntő időpontjáról és helyéről a Szervezők az érintetteket a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen értesítik. A döntőn a középdöntőn nyertes Pályázók vesznek részt.

1. forduló – Internetes elődöntő

Az elődöntő időpontjáról a Pályázókat a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatjuk.

Az elődöntő során történelem, földrajz, életmód/mindennapok, tudomány és művészet, gazdaság témákból összeállított, 41 kérdésből álló tesztet kell kitölteni. Témakörönként csökkenő számú kérdésre kell három lehetséges válasz közül kiválasztani a megfelelőt. A választ megjelölését követően annak javítására nincs lehetőség.

Az értékelés a válaszok helyessége és a kérdés megoldására felhasznált idő függvényében történik.

A megoldáshoz az alábbi irodalmat ajánljuk:

2. forduló – középdöntő

Az elődöntőn elért legtöbb pontot szerzett Pályázók kerülnek a középdöntőbe, melyet megyénként, illetve területenként rendezünk meg. A középdöntőn a bejutott csapatok a felkészítő tanárukkal együtt személyesen képviseltetik magukat, illetve iskolájukat. A helyszínre történő utazás költségeit a Pályázó, a verseny során felhasznált eszközök és anyagok költségeit a Szervező fedezi.

A Pályázók a középdöntőben adhatnak számot Izrael ismereti felkészültségükről változatos, játékos formában az elődöntő témaköreinek részletesebb ismeretén alapuló elméleti, gyakorlati és interaktív feladatsorokon keresztül.

A helyszínről és az időpontról, valamint a felkészüléshez szükséges további részletekről a középdöntőbe jutott Pályázókat a megadott elérhetőségen tájékoztatjuk.

A középdöntő eredményei közvetlenül a forduló zárását követően a helyszínen kerülnek kihirdetésre. Ezzel egy időben kerül sor a legjobb eredményt elérő csapatok díjazására. A középdöntők első helyezettjei vehetnek részt az országos döntőben.

3. forduló – döntő

Az országos döntő megszervezésére Budapesten, a Parlamentben kerül sor. A döntőre utazás költségeit a Pályázó csapatokat terhelik. A döntő lebonyolításával kapcsolatos minden egyéb kiadásokat a Szervezők vállalják.

A döntő az előzetesen közreadott szakirodalmak alapján összeállított feladatokból áll, melyeket szakértő tanácsadók segítségével értékelünk.

Az eredményhirdetésre a forduló ünnepélyes zárásán kerül sor.

III. Díjazás

Az országos döntő első helyezett csapata felkészítő tanárával együtt 5 nap/4 éjszakás tanulmányút keretein belül személyesen ismerkedhet meg Izraellel, valamint iskolájuk 100 000 Ft díjazásban részesül. A tanulmányút költségeit (utazás, szállás, ellátás, idegenvezetés) a Szervezők fedezik. A nyertes csapat tagjait a kiutazás feltételeiről és a részletes programról személyes megbeszélés, adategyeztetés során tájékoztatjuk.

A döntő második, harmadik helyezettje szintén értékes tárgyjutalomban részesül.

IV. Szervezők, támogatók


Ajánlott oldalak